SriVyasaRamaPaadaabja Madhupaanena Santhatham
Nithyaanandaan Yatheen Sreemad Sukruteendra Guroon Bhaje

EkaagramanasaaNithyam Niyamena Japaadibhi:
Nigruheethendriyaan Sreemad SukrutindraYatheenBhaje

Manasaa karmanaa Vaacha NaKinchidapi Dushkrutham
Krutham Yai: Sudhasathvaan Thaan Sukrutindra Guroon Bhaje

KarunaaPoornaManasaa Snehapoornekshanaisthatha
Dadurye Divyamaanandam Sukrutindra Guroon Bhaje

Lamchanena Vinirmukthim Poornimaasasimandalam
Yanmukham Thaanbhaje Srimad Sukrutindra Guroon Bhaje

Yadvanee Vedavaneeva Sathyaabhavathi Santhatham
Vyasaramaprasaadena Sukrutindra Guroon Bhaje

Yadpaadamangalasparsa: Thoolarasim Yathaanila:
Nivaarayathi Paapougham Sukrutindra Guroon Bhaje

Darsanenaiva Bhakthaanaam JanmaJanmaarjitham Malam
naasayithyachiraadeva Thaan Sadguruvaraan Bhaje

Yadpaadapadmayo:saktha: Bhakthagangaa Madhupriya
Bhakthyasamaasrayanthethaan Sukrutindra Guroon Bhaje

Sudhindrayathinaabhakthyaa KruthamSthothram Thu Sradhayaa
Anena Priyathaam Sreesa: Sadgurorhrudisamsthitha:

Ethi SukrutindraTheerthaSthuthi: Samaapthaa

 Sri Sukruthindra Theertha Sthuthi composed by H. H. Srimad Sudhindra Thirtha Swamiji
(Click here for Malayalam script)